Grond en Steen Invest BV uw Vastgoed partner voor asbestattesten, EPC, elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen, keuring stookolie

Grond & Steen Invest

Dienstverlening voor onroerende goederen, asbestattesten, EPC, Elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen

Home

Asbestattest nodig? Wij zorgen ervoor!

Om Vlaanderen asbestveilig te maken, wil de overheid al het aanwezige asbest in kaart brengen. Een eerste start  de opmaak van een asbestattest!

Wil je je woning verkopen of schenken?

Dan heb je vanaf 23 november 2022 een verplicht asbestattest nodig. Wij zorgen ervoor dat je dit snel en gemakkelijk krijgt. Wij komen bij je langs op een moment dat je past. 

“Grond en Steen Invest BV” bestaat uit een team van gecertificeerde asbestdeskundigen. Zij hebben een verplichte opleiding gevolgd en een theoretisch en praktisch examen afgelegd om te voldoen aan de eisen die OVAM stelt voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het opstellen van het Asbestattest.

Asbestatest Aanvragen 

Vraag hier uw asbestattest aan bij onze asbestdeskundigen.

Een asbestattest is een document dat aantoont of een gebouw al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Het is verplicht bij de verkoop van gebouwen die gebouwd werden vóór 2001. Het attest wordt afgeleverd door de OVAM na een inventarisatie door een erkend asbestdeskundige. Het doel van het attest is om de gezondheid van de nieuwe eigenaars of gebruikers van het gebouw te beschermen en hen te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen die bestaan uit fijne, microscopische vezels. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouwsector omwille van zijn goede eigenschappen, zoals brandwerendheid, isolatie en slijtvastheid. Maar asbest kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid als de vezels vrijkomen en ingeademd worden. Ze kunnen namelijk ernstige longziekten veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

Om een asbestattest te bekomen, moet u een erkend asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aanstellen. Deze deskundige zal uw gebouw inspecteren en een inventaris opmaken van alle materialen die asbest bevatten of kunnen bevatten. Hij zal ook de staat en het risico van het asbest beoordelen en advies geven over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De deskundige zal vervolgens de gegevens invoeren in een online systeem van de OVAM, die u het asbestattest zal bezorgen.

De kosten voor een asbestattest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en complexiteit van het gebouw en de locatie van het gebouw. De prijzen kunnen ook verschillen per erkend asbestdeskundige. Over het algemeen kan een asbestattest voor een woning in België tussen de 400 en 900 euro kosten. Voor grotere gebouwen, zoals bedrijfsgebouwen, kan de prijs hoger zijn.

ONZE WERKWIJZE

Informatie

Je geeft ons informatie over jouw woning, zoals het bouwjaar, de verbouwingen, het postinterventiedossier en meer. Dit helpt ons om een nauwkeurige en volledige asbestinventaris te maken. Wij zullen deze informatie verifiëren en aanvullen met onze eigen observaties tijdens het plaatsbezoek. Zo kunnen we een betrouwbaar asbestattest afleveren.

Planning

We plannen een asbestonderzoek op de inspectie locatie in. Dat kan op elk moment dat je past, tijdens de kantooruren, 's avonds of in het weekend.

Inspectie

We voeren een asbestinventaris uit bij op de inspectie locatie, door middel van een visuele inspectie. We maken ook foto's - en nemen stalen die we laten analyseren door een erkend labo. We gaan zorgvuldig om met je privacy en volgen de GDPR-wetgeving professioneel op.

Asbestattest Finaliseren

Het Asbestattest wordt afgeleverd op basis van de gegevens die we invoeren in de OVAM database. Het Asbestattest vermeldt welke materialen of onderdelen asbest bevatten, hoe ze er aan toe zijn en hoe ze veilig kunnen beheerd of verwijderd worden.

Wat zeggen onze klanten?

Snelle en correcte dienstverlening van aanvraag tot aflevering!

Asbestattesten gefinaliseerd

+ 0
Garage
+ 0
Woningen
+ 0
Appartementen
+ 0
Niet-Residentieel
Schuiven naar boven