Grond en Steen Invest BV uw Vastgoed partner voor asbestattesten, EPC, elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen, keuring stookolie

Grond & Steen Invest

Dienstverlening voor onroerende goederen, asbestattesten, EPC, Elektrische keuring, opmaak sloopopvolgingsplannen

Sloopopvolgingsplan

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Als u in Vlaanderen een gebouw wilt renoveren of slopen, moet u soms een sloopopvolgingsplan bij uw omgevingsvergunning voegen. Dit plan is verplicht als het gebouw een volume heeft van meer dan 1000 m³ voor niet-residentiële gebouwen of meer dan 5000 m³ voor residentiële gebouwen. Het sloopopvolgingsplan (of sloopinventaris) bevat ook een inventaris van asbest. Het doel is om het selectief slopen van gebouwen te bevorderen, zodat er meer kwalitatieve afvalstoffen ontstaan tijdens de sloopwerken.

Naast de verplichte sloopinventarisatie voor een omgevingsvergunning, kan de bouwheer ook kiezen voor het vrijwillige systeem van Tracimat. Tracimat is de enige erkende organisatie voor het beheer van sloopwerken. Als een sloopopvolgingsplan door Tracimat is goedgekeurd en het gebouw selectief is gesloopt, kan het puin als laagrisico-puin worden aangeboden bij de breker, wat goedkoper is dan hoogrisico-puin. Vooral voor grotere sloopwerken kan het Tracimat-traject interessant zijn op vlak van kosten en baten.

Grond en Steen Invest maakt voor u een sloopopvolgingsplan (SOP) dat u kunt toevoegen aan uw omgevingsvergunning en indienen bij Tracimat.

Wat is een sloopopvolgingsplan en waarom heb je het nodig?

Een sloopopvolgingsplan is een document dat de opvolging van de materialen in een gesloopt gebouw of infrastructuurwerk documenteert. Het doel van een sloopopvolgingsplan is om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf, om zo de afvalstoffen te scheiden en te recycleren. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken met een bepaalde omvang van het betrokken volume. In deze pagina leggen we je uit wat een sloopopvolgingsplan inhoudt, hoe je het moet opstellen, en welke voordelen het heeft.

Wat houdt een sloopopvolgingsplan in?

Een sloopopvolgingsplan bestaat uit twee delen: een inventarisatie van de afvalstoffen en een traceerbaarheidsprocedure. We leggen je uit wat elk deel inhoudt.

  • De inventarisatie van de afvalstoffen is een overzicht van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van het gebouw of infrastructuurwerk. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, en tussen bovenbouw, onderbouw, en buitenverhardingen. Voor elke afvalstof wordt de benaming, de EURAL-code, de vermoedelijke hoeveelheid, de plaats, en de verschijningsvorm vermeld. Daarnaast worden ook werf specifieke aanbevelingen en adviezen gegeven over de selectieve sloopvoorwaarden.
  • De traceerbaarheidsprocedure is een beschrijving van de manier waarop de afvalstoffen worden afgevoerd en verwerkt. Hierbij wordt aangegeven welke transporteur, verwerker, en bestemming verantwoordelijk zijn voor elke afvalstof. Daarnaast worden ook de nodige documenten, zoals de identificatieformulieren, de transportdocumenten, en de verwerkingsattesten, vermeld.

Hoe moet je een sloopopvolgingsplan opstellen?

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld door een onafhankelijk architect of deskundige, die erkend is door de sloopbeheerorganisatie Tracimat. Tracimat is een vzw die de kwaliteit en de traceerbaarheid van de sloopmaterialen garandeert, en die het onderscheid maakt tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Puin met een LMRP kan als gerecycleerd granulaat worden gebruikt, terwijl puin met een HMRP als afvalstof moet worden behandeld.

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgesteld volgens de standaardprocedure die is vastgelegd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De standaardprocedure bevat een sjabloon voor de inventarisatie van de afvalstoffen en een sjabloon voor de traceerbaarheidsprocedure. De deskundige moet de sjablonen invullen op basis van een grondige inspectie van het gebouw of infrastructuurwerk, en eventueel aanvullen met bijkomende informatie of documenten.

Een sloopopvolgingsplan moet worden ingediend bij Tracimat, die het plan zal controleren en valideren. Tracimat zal ook een controleverslag opmaken, dat aangeeft of het plan voldoet aan de eisen, en of het puin als LMRP of HMRP wordt beschouwd. Het sloopopvolgingsplan en het controleverslag moeten worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning, de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag, en het contract. De bouwheer, de gemeente, de sloper, en de veiligheidscoördinator moeten een exemplaar van het sloopopvolgingsplan en het controleverslag bijhouden.

Welke voordelen heeft een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan heeft verschillende voordelen, zowel op ecologisch, economisch, als sociaal vlak. We sommen enkele voordelen op.

  • Een sloopopvolgingsplan draagt bij aan een duurzaam materialenbeheer, door de afvalstoffen te scheiden en te recycleren. Zo wordt de hoeveelheid afval verminderd, de kwaliteit van de materialen verhoogd, en de milieu-impact verlaagd.
  • Een sloopopvolgingsplan levert een financieel voordeel op, door de kosten voor de afvoer en de verwerking van de afvalstoffen te verlagen. Zo wordt het puin als LMRP aangeboden bij de breker, waardoor er minder heffingen en toeslagen moeten worden betaald, en er meer opbrengsten kunnen worden gegenereerd.
  • Een sloopopvolgingsplan zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving, door de gevaarlijke afvalstoffen te verwijderen en te behandelen. Zo wordt het risico op blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals asbest, verminderd, en wordt de arbeidsveiligheid en -gezondheid verbeterd.

Conclusie Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een document dat de opvolging van de materialen in een gesloopt gebouw of infrastructuurwerk documenteert. Het doel van een sloopopvolgingsplan is om selectief te slopen en selectief in te zamelen op de werf, om zo de afvalstoffen te scheiden en te recycleren. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken met een bepaalde omvang van het betrokken volume. Een sloopopvolgingsplan bestaat uit een inventarisatie van de afvalstoffen en een traceerbaarheidsprocedure, en moet worden opgesteld door een erkend deskundige, en worden ingediend bij Tracimat. Een sloopopvolgingsplan heeft verschillende voordelen, zowel op ecologisch, economisch, als sociaal vlak.

Schuiven naar boven